logo

geld moet

Stro0o0o0omen

Al ruim vijftien jaar verbindt STROoM Amsterdammers met zichzelf, elkaar en God. Want een hartgrondig leven geeft zin aan onze stad. Afgelopen jaar startten we vier nieuwe ‘tafelkringen’, waarin mensen de maaltijd en hun leven met elkaar delen. Ook hebben we een wekelijks kinderprogramma opgezet voor zo’n 35 kids van 4-, en een maandelijks programma voor 4+. We namen iemand aan die met de methodiek van Godly Play dit programma doorontwikkelt. Via samenwerkingen en online presentie zorgden we dat Amsterdammers ons makkelijker wisten te vinden. En we hebben grote plannen. We willen toewerken naar een wekelijkse 4+ kindergroep en willen drie personen opleiden in de Godly Play methodiek. We werken aan een gezonde community. We verwelkomen nieuwkomers, ontwikkelen een pastoraal team en een veiligheidsprotocol. Tot slot willen we een doordacht en betrokken diaconaal programma opzetten om de stad te laten delen in onze overvloed van talent, tijd en geld. Help je mee om STROoM te laten stromen?

In Gold we trust

Over STROoM

thumbnail

Meer weten? Mail Strominee Gerko ›

Connect

FAQ

 • Zijn jullie een ANBI?

  Tuurlijk. Kijk hier.
 • Ik ben een digibeet met geld. Wat nu?

  Old school! Rekeningnummer: NL49 INGB 0009 694 676 tnv STROoM Amsterdam
 • In GoLd we trust of in God we trust?

  Ja.
 • Hebben jullie wel een kascontrolecommissie?

  Absoluut.
 • Huh? Hoe kom ik nou weer terug op de homepage?

  Hiero.
© STROOM Amsterdam, 2023